I love taking chances.
Wayne Newton

Wayne Newton quotes


a Noxus production